Jan 31, 2013

Weblink MEX


Svara var Du vill, när Du vill!
Koppla, hänvisa, vidarekoppla...
Med Weblink Mobile Extension (MEX) kan Du välja Din mobiltelefon som anknytning i företagsväxeln.
DU får då tillgång till växelns alla telefonitjänster direkt i mobilen som om det vore en traditionell fast telefon.

Skrivet av: Östgöta Tele-System AB