Licencia CT Attendant

 

Smart & enkelt
Licencia CT Attendant är ett arbetsverktyg för att effektivt hantera ett företags samtalstrafik och meddelanden via en PC. Vid inkommande samtal besvaras samtalet med en tangenttryckning och innan samtalet kopplas vidare visas den aktuella anknytningensstatus och eventuell hänvisning. CT Attendant ger snabb överblick på alternativ anknytning, telefon, e-postadress, kollegor på avdelningen och eventuella meddelanden.

Full kontroll på alla affärskontakter
Telefonisten och receptionen är företagets ansikte utåt och med hjälp av CT Attendant blir växeln en komplett informationscentral. Med dagens teknik kan vi ställa helt andra krav på den information som telefonisten har möjlighet att ge. På skärmen visas all viktig information om inkommande och utgående telefonsamtal. Enkelt handläggs och kopplas samtal vidare genom en tangenttryckning. Kunderna och medarbetarna kan snabbt och enkelt få besked om det mesta som rör företagets kommunikations- och informationsflöden.