Licencia PBXstatistix

 

Bra koll på all teletrafik
Med PBXstatistix kopplat till ditt telefonsystem, lagras och bearbetas data om all in- och utgående teletrafik inom företaget. Den lagrade informationen kan sedan på detaljnivå analyseras och dokumenteras. Informationen kan därefter användas för debitering internt/externt eller som beslutsunderlag för bättre personalplanering m m. Exempel på verksamheter som har stor nytta av denna funktion är telemarketingföretag, konsulter, advokater, kontorshotell, hotell m m.

Enkelt att skapa rapporter som passar just ditt företagsbehov
Med PBXstatistix flexibla rapportmöjligheter kan du enkelt skapa utskrifter med stort urval av parametrar. Några exempel på parametrar som kan väljas visas nedan.

• Total trafik
• Per linje/linjegrupp
• Per anknytning
• Per telefonummer
• Per riktnummer
• Per kod/kontokod m.m.
• Per datum och tid
• Per kostnad

 
Kontakta oss gärna för mer information