Licencia Telefonist

 

Telefonisten och receptionen är företagets ansikte utåt och med hjälp av Licencia Telefonist blir växeln en komplett informationscentral. Med dagens teknik kan vi ställa helt andra krav på den information som telefonisten har möjlighet att ge. Telefonisten kan med ett enkelt klick på skärmen få mer detaljerad information av samtalstrafiken till och från företaget. Samtalsloggen visar tydligt listor med besvarade, utgående samt missade samtal. Information om svarsgrupper visar antal samtal i kö på respektive grupp och visar även vilka anknytningar som är in/urloggade i gruppen.

Med Licencia Telefonist hanteras företagets samtalstrafik och meddelanden effektivt. Alla som ringer in får snabb hjälp och korrekt information kan ges till den inringande. Vid inkommande samtal besvaras samtalet med en tangenttryckning och innan det kopplas vidare visas den sökta anknytningens aktuella status och eventuell hänvisning. Licencia Telefonist ger snabb överblick på alternativa svarsställen, telefonnummer, e-postadress, kollegor på avdelningen och eventuell kalenderinformation.

Licencia Telefonist har kalenderkoppling och kan integreras mot Exchange. Kalenderkoppling ger telefonist och användare tillgång till organisationens kalenderaktiviteter i realtid, vilka också automatiskt styr hänvisning och stängning av anknytningen. Detta betyder att kalenderbokningar som görs i t ex MS Outlook visas i hänvisningssystemet och användargränssnittet. Vilka kalenderbokningar som ska synas för telefonist och användare konfigureras vid installation.

Funktioner:
• Samtalshantering.
• Hänvisning.
• Talad hänvisning.
• Samtalslogg.
• Meddelandehantering via mail och SMS.
• Övervakning av ACD-köer/svarsgrupper.
• Kalenderkoppling mot Exchange 2007/2010.
• Flexibelt anpassningsbart användargränssnitt.
• Anknytningsstatus över kollegor, hänvisad, upptagen m.m.
• Information om sökt person, nummer, e-post fotografi samt kalenderaktiviteter.
• Se vem den inringande tidigare talat med på företaget.
• Stöd för Eniro-koppling för inkommande samtal och SMS.
• Konfiguration via webgränssnitt.
• Flexibla och avancerade sökmöjligheter.
• Möjlighet att ange unika sökord, kompetensområden per användare.
• Möjlighet att se kalenderbokningar direkt i Licencia Telefonist.
• Stöd för free seating.