eMG80

eMG80 funktioner

Klienter och appar

UCS Mobile för Android och iOS
Finns att ladda ner direkt från Google Play och AppStore
* Användarstatus
* Presence
* Vidarekoppling
* Inspelning
* Konferens ljud/video
* Hantera din röstbrevlåda
* Chatt/IM
* Click to call
* Outlook-integration

UCP PC-klient för Windows
* Användarstatus
* Presence
* Vidarekoppling
* Inspelning
* Konferens ljud/video
* Hantera din röstbrevlåda
* Chatt/IM
* Click to call
* Outlook-integration

iPECS Attendant för Windows
iPECS Attendant är en klient som i första hand riktar sig till Telefonister som behöver full överblick och hanterar många samtal.
* Administrera samtliga användare (vidarekopplingar, stör ej osv)
* Administration och överblick över alla grupper
* Samtalsstatus/Presence/Hänvisning
* Nattkoppling, parkering, hämta samtal
* Skicka mail och textmeddelanden
* Monitorera/övervaka samtal
* Ta emot larm
* Hotellfunktioner

Mobile extension

Idag är det en självklarhet att du ska kunna vara mobil. Både privat och på arbetet.
En sömnlös integration mellan din mobil och ditt arbetsnummer måste därför fungera i alla lägen. Det är därför vi varmt rekommenderar Mobile Extension.
* Operatörsoberoende
* Fungerar på alla typer av mobiltelefoner
* Kräver ingen dataaceess
* Fungerar i 2G, 3G och 4G-nät

Hur fungerar egentligen Mobile Extension?

När Mobile Extension aktiveras integreras mobiltelefonen i telefonilösningen och fungerar som alla andra anknytningar.
Anrop till ditt mobilnummer och företagsnummer ringer på mobilen samtidigt som dina kollegor och telefonisten alltid har full kontroll på om du är upptagen eller inte.
* Inkommande samtal till mobilnummer eller arbetsnummer ringer på din mobil (och på dina andra telefoner om du har fler)
* Utgående samtal från mobilen hanteras som alla andra samtal, dvs det går alltid att använda dina kontakter i telefonen.
* Interna användare nås direkt med internnummer. Om du vill ringa anknytning 100 slår du helt enkelt bara 100.
Enklare än så kan det inte bli.
* Utgående samtal visar ditt arbetsnummer (eller valfritt nummer).
* Om du hänvisar mobilen eller din telefon på kontoret styrs samtalen automatiskt till telefonist eller din röstbrevlåda.
* Vid externa eller överflyttade samtal till mobilen visas A-nummer för ursprungsanropet.

Ett urval av funktioner

Kombinera ditt privata nummer och arbetsnumret
Eftersom de flesta användare idag använder mobilen både privat och i arbetet är det viktigt att du kan särskilja dessa nummer och hantera dem på olika sätt. Standardlösningen är att anrop till ditt privata nummer alltid ska ringa på mobilen och aldrig slussas vidare inom företaget. Till skillnad från anrop till företagsnumret som följer dina hänvisningar och går vidare till telefonist om du inte svarar.
* Anrop till ditt privata nummer - Ringer alltid på mobilen. Vid upptaget ges upptaget-ton och vid ej svar går samtalet till din röstbrevlåda.
* Anrop till företagsnumret - Ringer på mobilen om du är tillgänglig och följer annars reglerna i er företagslösning.

Ursprungligt A-nummer vid överflytt till VMEX
I tidigare releaser av UCP visades det interna numret när du flyttade över ett samtal.
Mottagaren kunde därför blanda ihop interna samtal med externa samtal, vilket givetvis kan försämra servicegraden.
För att råda bot på detta visas nu det ursprungliga A-numret även vid en överflytt till VMEX och du får full kontroll över vem som ringer, eller ringt.

Skicka A-nummer och anropsnummer till VMEX/SIP-anknytningar
Om du använder en integrerad IP-telefon eller en DECT kan du alltid både se vem som ringer (A-nummer) och vilket nummer kunden ringt in på. Detta är extra viktigt för telefonister som ofta svarar på olika sätt baserat på vem som anropats. Vid användning av SIP-telefoner eller MEX kan detta vara ett problem pga att operatörerna endast släpper igenom ett nummer. För att komma runt detta har Ericsson-LG nu lagt till funktionen Add DID Prefix som gör att vi kan skicka med anropsnumret.

Systemet skickar då A-nummer, en stjärna och därefter det anropade direktvalsnumret, t.ex. 08-123456 * 444. Telefonisten kan då direkt se att anropet gått till 444, som t.ex. kan vara kundens säljgrupp eller 400 som är huvudnumret.

Notera att denna funktion är operatörsberoende. För närvarande fungerar detta om du använder Tele2, AllTele och Weblink. Televox stöder inte denna funktion.


Tillbaka