iPECS

iPECS funktioner

Ericsson-LGs iPECS gör det lätt att anpassa telefonilösningen efter varje användares behov. Systemet är mycket enkelt att installera och administrera. Eftersom man använder samma infrastruktur för både tal och data krävs inte skilda nät och därför minskas ägandekostnaden för telefonin. Till skillnad från många IP-telefonisystem baseras iPECS inte bara på ny teknik utan har även alla övriga telefonifunktioner som Ericsson-LGs traditionella telefonsystem har. Eftersom iPECS är ett rent IP-system (till skillnad från konverterade TDM-system) klarar iPECS att i grundutförande hantera större samtalsmängder utan att behöva kompletteras med extra IP-kanaler.

Genom att använda sig av den senaste VoiP (Voice over IP) teknologin med bland annat IPsec och Qos, utgör iPECS en IP-telefoniplattform som är klar för att skydda och prioritera tal i datanätet och är därmed framtidssäkrad. iPECS möjligheter överträffar behoven med dess sofistikerade funktioner och lösningar som krävs av företag idag. Genom att IP-telefoni nyttjar företagets befintliga WAN-förbindelser är det enkelt och säkert att koppla telefoni mellan fler lokalkontor.

Upplev fördelarna av en telefonilösning fylld av smarta funktioner!
iPECS har, förutom alla de egenskaper som traditionella digitala telefonsystem har, ytterligare en mängd väsentliga funktioner. Basfunktioner som vänta och överflytt görs självklart med en enda knapptryckning. En högkvalitativ intercomfunktion möjliggör en snabb och effektiv intern kontakt mellan användarna. Du kan koppla samtal till röstbrevlåda, till andra användare och även identifiera den inringande innan du svarar.

Enhetlig kommunikationslösning
Alla användare kan använda sig av iPECS samtliga funktioner och enkelt kommunicera med andra medarbetare oavsett geografisk placering. Alla kontor i koncernen ingår i samma växel. Man kan på så sätt dela gemensamma resurser och får dessutom lägre samtalskostnader genom att kommunicera över företagets datanät. Det blir då även möjligt att använda sig av en gemensam telefonist för flera eller alla kontor. Dessa lokalkontor kan erbjudas samma telefonmodeller med samma funktioner som på huvudkontoret, integrerad DECT, analoga anknytningar för fax etc. Det lokala kontorets lösning kan tekniskt jämställas med en egen telefonväxel, men med full telefoniintegration och transparens med alla övriga kollegor i lösningen. Detta medför att telefonist och alla andra har möjlighet att se alla anknytningars status.

Mobile Extension - Din mobiltelefon som en anknytning i växeln!
Idag har det mer eller mindre blivit en självklarhet för många att kunna bli nådd på företagets tillhörande mobiltelefoner. Med Mobile Extension ringer mobiltelefonen på samtal till egna direktnumret i växeln. Samtal kopplas enkelt från mobiltelefonen till kollegor och utgående samtal kan göras från mobiltelefonen via växeln. Hänvisning av anknytning vid exempelvis möte och semester erbjuds också. För smidighetens skull kan telefonen på bordet finns kvar för hantering av samtal när du är på din fasta arbetsplats. När du inte är på den fasta arbetsplatsen, får du alla samtal på mobiltelefonen, utan att du behöver göra någonting! Mobile Extension-användaren är alltså som vilken anknytning som helst i växeln, där kollegor ser om du talar i telefonen, där telefonisten kan besvara samtal när du själv inte kan, där du kan vara med i ACD-grupper, och naturligtvis, att du kan koppla samtal till kollegor samt hänvisa din anknytning.

CT - Datortelefoni som stärker konkurrenskraften
CT-integration kopplar samman datorvärlden med telefonivärlden. Syftet är att öka servicegraden och konkurrenskraften. Bland annat erbjuds möjlighet att markera ett telefonnummer på PC-skärmen och ringa med ett snabbkommando samt att kalenderbokningar automatiskt kan hänvisa valfri anknytning. iPECS använder sig av Microsofts CT-tjänster så du kan använda dig av tredjepartsutvecklade program som har stöd för TAPI. Genom koppling och popup av kontaktkort mot Outlook, Kontakt, Superoffice och andra program ökar effektiviteten, snabbheten, produktiviteten och informationen. Därigenom underlättas affärsrelationen.

Telefonkonferens
Det går mycket enkelt att etablera flerpartskonferenser, antingen via telefonen alternativt via softphone. Systemet erbjuder samtalskonferens med upp till 32 parter och videokonferens med upp till 3 parter. Med en konferensmodul slipper man dyra konferenssamtal via externa leverantörer.

Röstfunktioner
Systemet erbjuder en mängd olika möjligheter för att hantera röstmeddelanden. Exempel på detta är dag, lunch, helg- och nattmeddelanden, genomval (automatisk telefonist), kömeddelanden och repeterande kömeddelanden, röstbrevlådor samt talade hänvisningsbesked. Röstfunktionerna i systemet innebär att oavsett vem som ringer, eller när ett samtal inkommer, så ges rätt bemötande med den information som den inringande kan förvänta sig. Kömeddelanden och repeterande kömeddelanden till grupper ingår i röstfunktionerna. Möjligheten för den inringande att lämna kön för att exempelvis komma till telefonist eller röstbrevlåda erbjuds. Hänvisa din anknytning för att informera andra: Ute från kontoret, kommer tillbaka kl. 11.00? men även viktiga upplysningar såsom ändringar i mötesschema m.m., är exempel på ytterligare möjligheter. Röstfunktioner såsom automatiska röstmeddelanden och röstbrevlådor är en del av lösningen. Den automatiska röstfunktionen besvarar inkommande telefonsamtal och spelar upp något av de 72 meddelanden som företaget valt att spela in. När ett samtal kommer till en röstbrevlåda spelas användarens hälsningsmeddelande upp och personen som ringer kan välja att lämna ett meddelande eller att koppla sig vidare till annan anknytning. Lämnade meddelanden kan som standard bifogas med e-post till önskad e-postadress. iPECS informerar dig om att du har ett meddelande och du kan därefter välja att lyssna, spara, radera eller lägga till en kommentar och skicka meddelandet vidare till en annan användare eller ringa upp personen som lämnat meddelandet.

Inspelning
Det har blivit allt vanligare att pågående samtal skall kunna spelas in. Detta kan ske i den egna röstbrevlådan, i den egna datorn alternativt i ett inspelningssystem. Inspelningar i egna datorn och i inspelningssystemet sparar ljudfilen i standard Wav-format vilket gör det enkelt att avlyssna, flytta och lagra ljudfiler efter behov.

ACD-grupper
I många fall finns behov av att dela in användarna i olika grupper såsom t ex sälj- eller servicegrupper. iPECS har totalt fyra olika grupptyper: Ring, Cirkulerande, Terminerande och ACD-grupper, alla har olika sätt att fördela samtal till medlemmarna. Genom att använda sig av ACD-gruppfunktionen kan man skapa en Call Center-lösning med Supervisors som i realtid kan övervaka och administrera grupperna. Agenterna kan dessutom logga in sig i valfri ACD-grupp. Vidare finns en routingfunktion som genom identifiering av den inringandes telefonnummer kan styra det inringande samtalet till en förutbestämd anknytning eller till annan destination.


Tillbaka