IPLDK funktioner

IPLDK är en produktserie företagsväxlar som skapats för organisationer från 2 till 600 användare, segmentet i vilket majoriteten av svenska företag befinner sig.

Systemen är konstruerade för att kunna anpassas och växa med företagets varierande behov och önskemål.
IPLDK är mer än ett rent telefonisystem, det är en idealisk plattform för olika applikationer, såsom datortelefoni, DECT,
IP-telefoni, talsvar, inspelning med mera. IPLDK är designad utifrån mångårig och gedigen erfarenhet inom telekom och är därför en extremt tillförlitlig produktserie.

IPLDK är anpassningsbart. Det betyder att vi erbjuder en lösning som är skräddarsydd efter användarens behov. Konstruktionen gör att de bästa funktionerna erbjuds till lägsta kostnad. Ändras förutsättningarna med exempelvis behov av nya funktioner, fler telefoner eller större kapacitet i något avseende, så är det tryggt att veta att IPLDK kan anpassas till
nya behov.

Telefonifunktioner
Ericsson-LGs telefonisystem erbjuder förstklassiga och moderna funktioner skapade för olika behov och önskemål. Det stora antalet funktioner som erbjuds är bland annat full Mobile Extension, röstbrevlåda, köbesked, genomval (automatisk telefonist), ACD-köer, gruppnummer, hemarbetsplatser, DECT, CT-applikationer, IP-telefoni, softphones, statistik med mera.
Kort och gott, allt som behövs för att erbjuda en lösning för alla behov och framförallt, på ett smart, alltid användarvänligt och inte minst, anpassningsbart sätt.

Kraftfull röstbrevlåda
Dra nytta av en kraftfull röstbrevlåda med upp till hela 300 timmars tallagringskapacitet. Röstbrevlåda betraktas som en viktig funktion i dag och den är naturligtvis tillgänglig för alla användare oberoende av telefonmodell.

Välkomstmeddelande
För att erbjuda bästa möjliga kundservice kan samtliga växlar från Ericsson-LG spela upp meddelanden till den inringande. Funktionen innebär att alla som ringer får ett korrekt bemötande med den information som ni önskar, oavsett tid på dygnet.

Genomval
Genomval, även kallad Automatisk telefonist, har möjlighet att ge den inringande en meny med upp till 10 val som tillsammans med ytterligare efterval ger en lösning för alla behov. På detta vis erbjuds lösningar som avlastar personalen och lotsar den inringande till rätt person och avdelning vid öppet, stängt samt vid helgdagar.

Grupper
I samtliga Ericsson-LGs växlar finns möjlighet att ha grupper. Den inringande som söker en viss avdelning, exempelvis order eller kundtjänst, når fler personer som kan besvara samtal inom ett ärende. Systemen är utrustade med ett antal gruppvarianter och kan t.ex erbjuda rättvis samtalsfördelning, att det samtidigt ringer på alla telefoner, att det ringer på Mobile Extension. Man har även tillgång till en gemensam gruppröstbrevlåda, att vara med i fler grupper med mera.
Allt detta för att täcka olika behov och önskemål.

Inspelning av samtal
Pågående samtal kan enkelt spelas in och lagras i användarens röstbrevlåda. Att spela in samtal som en ljudfil i den egna datorn är ett annat alternativ. Som en tredje möjlighet erbjuds även inspelning i en central inspelningsdator. Inspelningen sparas i Wav- eller MP3-format, vilket gör den avlyssningsbar i en vanlig mediaspelare.

Konferenssamtal
Systemen erbjuder er att samtidigt hantera upp till nio telefonkonferenser med upp till 15 deltagare per konferens. Konferensfunktionen ingår som standard. Det är ställbart om pinkod för säker inloggning skall användas. Deltagarna i telefonkonferensen kan vara en blandning av interna, Interna och externa, eller enbart externa parter.

Väntmusik
Systemet kan erbjuda väntmusik och/eller ett meddelande under tiden som den inringande väntar på att kopplas vidare till önskad avdelning.

Mobile Extension
Idag har det mer eller mindre blivit en självklarhet för många att kunna bli nådd på företagets tillhörande mobiltelefoner. Med Mobile Extension kan man få samtal till mobiltelefonen när det ringer på den egna anknytningen och om man är med i en grupp av typen ACD. Samtal kopplas enkelt från mobiltelefonen till kollegor och utgående samtal kan göras från mobiltelefonen via växeln. Hänvisning av anknytningen vid exempelvis möten, lunch och semestrar erbjuds också. Mobile Extension ingår som standard. Det är alltid fritt val avseende mobiltelefonmodell, operatör samt abonnemangsform. Alla i organisationen kan därför välja den individuellt bästa lösningen.
Samtal till och från en Mobile Extension sker alltså inom växelsystemet, vilket ger alla kollegor möjlighet att ha full överblick över status. Effekten blir ett snabbt, effektivt och alltid korrekt kundbemötande.


Tillbaka