SIP anslutning

Vi ansluter er växel mot det fasta telenätet.

Med vår tjänst sip-anslutning ansluter vi moderna sip-förberedda växlar direkt mot fasta nätet. Denna tjänst fungerar på samma sätt som ISDN via (s)ip fast utan gateway då den funktionen redan finns integrerad i nya växlar. Sip-anslutningen går att kombinera med både Weblink Unified och ISDN via (s)ip för att enkelt kunna kombinera både gammal och ny utrustning.

SIP-anslutning


Våra tjänster ISDN via (s)ip och Sip-anslutning fungerar med samtliga växelmärken.

logosSIP-anslutning

Kontakta oss gärna för mer information